Categories
News

Nasza przyszłość zależy od umiejętności społecznych i zarządzania emocjami

NUADU wraz z organizacją Social and Emotional Learning (SEL) for Prevention dostarczają program edukacyjny oraz technologię, które umożliwiają uczniom w wieku 5-14 lat rozwijanie życiowych umiejętności.

Dlaczego akurat zarządzanie emocjami i umiejętności społeczne?

W ostatnich dekadach w wielu krajach widać wzrost zachowań problemowych wśród młodzieży. To spowodowało rozwój programów profilaktycznych. Promują one rozwój umiejętności, które pozwalają lepiej radzić sobie na co dzień i prowadzić pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Pomagają też zmniejszać czynniki ryzyka związane z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi. Wpływają również pozytywnie na rozwój emocjonalny, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w środowiskach szkolnych i zawodowych.

Kluczowe jest rozpoczęcie edukacji emocjonalnej wcześnie, w wieku szkolnym. Najbardziej trwałe efekty dają długoterminowe programy zaplanowane na lata. Przykładem realizującym taki program jest amerykańska organizacja SEL for Prevention (Social and Emotional Learning).

Program z pasją

Opracowany przez wydawnictwo SEL for Prevention program nauczania umiejętności życiowych wyróżnia: wiele poziomów zaawansowania i przedziałów wiekowych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazjum dla dzieci w wieku 5-14 lat), ponad 10-letnie dowody skuteczności oraz wsparcie ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego. Program został stworzony przez byłą pielęgniarkę izby przyjęć, której pasją jest zapobieganie chorobom i traumom. Jako licencjonowana terapeutka małżeństw i rodzin zdaje sobie sprawę, że silne zdrowie fizyczne zaczyna się od rozwinięcia silnego zdrowia psychicznego.

Program jest też łatwo adaptowalny, może być nauczany jako samodzielny kurs lub kurs zintegrowany z realizowaną podstawą programową.

8 kroków do sukcesu

Program SEL for Prevention obejmuje 8 obszarów społecznych i emocjonalnych umiejętności, w ramach których dostarcza wiedzę, umiejętności i strategie przydatne dzieciom do skutecznego i etycznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie napotykają w życiu.

Tymi 8 obszarami, zwanymi krokami, są:

  1. Relacje społeczne.
  2. Poszanowanie granic.
  3. Kontrola nastroju.
  4. Samoregulacja.
  5. Identyfikacja i bezpieczne wyrażanie emocji.
  6. Okazywanie empatii.
  7. Wstrzymywanie manipulacji.
  8. Motywacja, odporność i inteligencja emocjonalna.

Program wykorzystuje kreatywne metody storytellingu, sztuki, dramatu, zajęć, muzyki i dyskusji do tworzenia doświadczeń edukacyjnych, z którymi dzieci się utożsamiają, w które się angażują, dzięki którym przyswajają wiedzę i wykorzystują ją w życiu.

Technologia, która wspiera naukę życiowych umiejętności

Uczniowie wymagają dostępu do programów nauczania, które są innowacyjne, wciągające i rozrywkowe, a także oparte na badaniach.

Pamela M. Goldberg, Założycielka SEL for Prevention

Innowacyjna technologia NUADU doskonale wspiera misję założycielki. Treści programu zostały przygotowane w formie interaktywnych materiałów (powstało blisko 700 zadań, 130 prezentacji, 32 lekcji). Nie tylko oszczędzają czas nauczycieli w przygotowywaniu materiałów do zajęć, ale również zachęcają dzieci do nauki.

W proces nauczania włączeni są rodzice, którzy mają dostęp do systemu, otrzymują powiadomienia o aktywnościach dzieci. Przygotowane dla rodziców powiadomienia pozwalają wspierać rozwój emocjonalny i społeczny ich dzieci. Platforma wspiera wszystkie formy oceny, czyli   formatywną oraz sumatywną . Minimalizuje również czas spędzany przez nauczyciela na ewaluacji oraz ocenianiu. Umożliwia w ten sposób nauczycielom wykorzystanie cennego czasu na lepsze planowanie lekcji i wspieranie uczniów.

NUADU w nauczaniu spersonalizowanym wszystkich i dla wybranych uczniów

Rozwiązanie NUADU wraz z treściami SEL for Prevention może służyć jako profilaktyka wśród wszystkich dzieci lub interwencja w wybranych grupach.

Włączenie wszystkich dzieci do programu nie wyklucza indywidualnego podejścia do każdego ucznia.  Kluczową zaletą adaptywnego algorytmu NUADU jest automatyczne dopasowanie treści do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. System pozwala zidentyfikować braki w zakresie danego obszaru SEL i proponuje aktywności podciągające kompetencje uczniów. Umożliwia otrzymanie indywidualnej informacji zwrotnej w procesie oceniania, co zwiększa motywację do nauki. Nauczyciele mogą analogicznie prowadzić zajęcia w NUADU tylko dla wybranych uczniów, dzieląc ich według określonych potrzeb.

Rozwiązanie dla 500 szkół w Stanach

Współpraca z SEL for Prevention zainicjowana została dzięki Global Grid for Learning, organizacji, która umożliwia środowiskom szkolnym wdrażanie innowacyjnych technologii dla poprawy edukacji. Dzięki wspólnemu projektowi w ramach grantu z platformy NUADU skorzysta 500 szkół w Ameryce w ciągu najbliższych 3 lat.

Wysoka wydajność pracy Działu Kontent firmy NUADU zajmującego się digitalizacją treści edukacyjnych renomowanych światowych wydawców, umożliwia przystąpienie do projektów jak Global Grid for Learning.