Categories
Tutorials

Sprawdzanie wyników w NUADU

Jak sprawdzać wyniki aktywności rozwiązanych przez twoich uczniów – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

Sprawdzanie wyników i wartości procentowe

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-sprawdzanie-wynikow/tutorial.html

Categories
Tutorials Videos

Assigning content from the curriculum strand at NUADU platform

Categories
Tutorials Videos

How do I assign activities in NUADU?

Discover the benefits of data-driven education!

Discover the benefits of data-driven education and help students achieve greatness with our powerful assessment solution. Design personalised learning pathways by compiling a unique set of tasks from our extensive content base, or quickly create your own from scratch.

Categories
Tutorials

Checking results in NUADU

An interactive tutorial for Teachers on how to check results from assigned activities in NUADU.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-checking-results/tutorial.html

Checking results and percentage values.

Categories
Tutorials

Praca własna w NUADU

Jak zadawać sobie zadania, korzystając z funkcjonalności Praca własna – interaktywny samouczek dla Uczniów

https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-praca-wlasna/tutorial.html

Własnoręczne wybieranie zadań w NUADU

Categories
Tutorials

Rozwiązywanie aktywności w NUADU

Jak rozwiązywać aktywności zadane przez nauczyciela – interaktywny samouczek dla Uczniów

https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-rozwiazywanie-aktywnosci/tutorial.html

Rozwiązywanie aktywności w NUADU: zadania, kartkówki, egzaminy

Categories
Tutorials

Tworzenie zadań w NUADU

Jak tworzyć własne zadania dla swoich uczniów – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-tworzenie-zadan/tutorial.html

Tworzenie zadań w NUADU

Categories
Tutorials

Grupy i odznaki w NUADU

Jak dzielić klasy na kolorystyczne grupy i przyznawać odznaki swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-odznaki-grupy/tutorial.html

Tworzenie grup i przyznawanie odznak w NUADU

Categories
Tutorials

Zadawanie aktywności w NUADU

Jak zadawać różne rodzaje aktywności swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-zadawanie-aktywnosci/tutorial.html

Zadawanie aktywności w NUADU: zadania, kartkówki, egzaminy, lekcje

Categories
Tutorials

Assigning activities in NUADU

An interactive tutorial for teachers on how to assign activities like assignments, quizes, exams and lessons to students.

Assigning activities: assignment, quiz, exam, lesson.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-assigning-activities/tutorial.html

In this interactive tutorial, you will learn how to assign different types of activities to your students.