Categories
News

NUADU: Nowa Szkoła

Tego lata zorganizowaliśmy serię przemiłych spotkań z uczniami, nauczycielami, dyrektorami szkół, naczelnikami oświaty oraz włodarzami miast, którzy korzystają z NUADU lub którzy swoimi decyzjami przyczynili się do popularyzacji naszego rozwiązania.

Pragniemy im wszystkim serdecznie podziękować za słowa uznania, entuzjazm i udział w naszym przedsięwzięciu. Wasze uwagi – szczególnie te krytyczne 😉 – mają bezpośredni wpływ na kształt #NUADU. Tworzymy NUADU dla Was. Dziękujemy!
#NowaSzkola

Categories
News Videos

NUADU: New School

Over the course of the last summer we have organized a series of amazing encounters with students, teachers, headmasters, and city authority representatives who use NUADU, or who have contributed to the popularization of our project.

We would like to thank all of them for their appreciation, enthusiasm and participation in our undertaking. Your comments—the critical ones in particular—have a direct impact on how #NUADU develops. NUADU has been created for your benefit. Thank you!